Sangforeningen BRAGE af 1866
Mandskor gennem generationer

  Formål og aktivitet.

COPYRIGHT © 2014 Sangforeningen BRAGE af 1866

Foreningens formål er at udvikle medlemmernes stem- mer, at udbrede interessen for 4-stemmig mands- korsang og virke til glæde og gavn for foreningens medlemmer.

Vi øver hver tirsdag fra kl. 19.00 - 21.30 på Sølystvej 6, 9220 Aalborg Ø - dog ikke fra midt i maj og til sidst i august måned.  Nye sangere er velkomne. Medlemskab for en hel sæson koster 2x400 kr. for fuldt betalende medlemmer. Hertil kommer udgift til uniform.  Passive medlemmer betaler halvt kontingent.

Se mere under  SYNG MED OS eller  KONTAKT.          Nodebog

Vi er medlem af mandskorsammenslutningen "Dansk Sangerforbund".
www.dansksangerforbund.dk